.

Často kladené otázky / Motorové oleje

Jak si zvolit správný olej pro své auto?

Výběr motorového oleje provedl výrobce automobilu.  Servisní dokumentace obsahuje  doporučení týkající se  nezbytných požadavků, které musí  motorový olej splňovat.  Tyto požadavky se týkají parametrů výkonnosti a viskozity oleje.

Co znamená doporučená úroveň výkonnosti oleje?

Technické požadavky, které musí motorové oleje splňovat (či překračovat), aby dosáhly optimální  výkonnosti v motoru  se  nazývají výkonnost oleje. Ta se stanovuje  podle specifikací, z nichž je nejobvyklejší ACEA (Evropská asociace výrobců automobilů) a  API (Americký petrolejářský institut). 

Co je ACEA?

Specifikace ACEA upravuje určité parametry  a hodnoty, kterými  se  označují oleje plněné do motorů osobních automobilů, lehkých užitkových automobilů a velkých dopravních vozidel. Oleje musejí tyto parametry splňovat. 

Jak jsou oleje dle ACEA klasifikovány?

Dle ACEA jsou oleje rozděleny do 3 hlavních tříd z příslušnými kategoriemi v každé třídě  a označením  roku zavedení  dané výkonnostní úrovně: 

A/B - Benzinové a naftové motory  osobních automobilů a lehkých užitkových automobilů. 

C - motorové oleje do benzinových a naftových motorů, lehkých provozních podmínek,  kompatibilní s katalyzátory výfukových plynů: DPF a TWC/DPF - filtry k záchytu pevných částic;  TWC - trojčinné katalyzátory.

E -  naftové motory do  náročných provozních podmínek ;

- Kategorie jsou  označeny číslem následujícím za označením třídy:  např. C1, C2, … , A3/B3; A3/B4 …, E6, E7, atd. 

- Rok implementace  výkonnostní úrovně: např. E5-02 …, A5/B4-0,8, C1-10. 

Co je API a jak rozděluje oleje do kategorií?

Americký petrolejářský institut  rozlišuje  dva typy motorů, které označuje "C"  pro naftové motory a  "S" pro benzinové motory. Písmena následující po "C" a "S" v abecedním pořadí  odpovídají kategorii vývoje: A, B, C, D, E, F ….. ,  

- Benzinové motory - API:  SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH (již zastaralé) a API: SJ, SL, SM, SN (současné)

- Naftové motory - API:  CA, CB, CC, CD, CD-II, CE, CF, CF-2, CF-4, CG-4 (již zastaralé) a CH-4, CI-4, CI-4 PLUS, CJ-4 (současné).
 

Co znamená viskozitní stupeň?

Viskozitní stupeň (SAE) poskytuje informaci  o viskozitně-teplotních  vlastnostech motorových olejů.  Tyto jsou definovány buď  kinematickou nebo dynamickou viskozitou  (nebo jinak řečeno hustotou oleje za různých teplot). 

Jsou motorové oleje definovány jako "sezónní" na základě svého viskozitního stupně?

Ano, oleje jsou klasifikovány jako jednostupňové nebo vícestupňové. 

- Jednostupňové oleje, na základě ročního období, pro které jsou určeny, jsou oleje letní (SAE 20, …. SAE 60) a zimní (SAE 0W, …. SAE 20W),  kde písmeno W značí zimu (z anglického  "winter"). Jejich použití je tedy podmíněno  klimatem.  Ovšem s výjimkou velmi starých vozidel  s vysokou spotřebou, toto u moderních vozidel již není účinné a  může to být dokonce i nebezpečné.  

- Vícestupňové oleje jsou určené k celoročnímu použití. Jsou označeny následovně:  SAE 0W-30, … SAE 5W-40, …. 15W-50. Číslo uvedené před písmenem "W" poskytuje  informaci o vlastnostech oleje za nízké teploty. Čím nižší toto číslo je,  tím rychleji olej za nízké teploty teče,  a tím snadněji motor startuje.  Číslo za písmenem "W"  označuje viskozitu oleje při teplotě 100 °C.  

To znamená, že oleje viskozitního stupně SAE 5W-40 a SAE 10W-40 mají při teplotě  100 °C stejnou viskozitu, ovšem jejich viskozity  za nízké teploty jsou různé. 

Je pravda, že všechny oleje SAE 10W-40 jsou identické?

Ne, tak to není. Je špatné vybírat si motorový olej jen podle viskozitního stupně.

Např. označení oleje SAE 10W-40 indikuje kinematickou viskozitu oleje při teplotě 100 °C ovšem neposkytuje žádnou informaci týkající se jeho výkonových charakteristik.

Jaká je barva čerstvého oleje?

Barva čerstvého oleje nevypovídá nic o jeho kvalitě, neboť je daná jak množstvím, tak barvou složek, 
z nichž je  daný olej připraven (základových olejů a aditiv).  

Jakou značku a produktovou řadu si mám vybrat?

Každá značka, např. PRISTA, TEXACO, a jiné, vyvinula své produktové řady. Velká rozmanitost produktů  umožňuje uživatelům vybrat si oleje vyhovující  specifickým požadavkům dle způsobu  použití.  Produktové řady oleje jsou specificky navržené  pro osobní automobily, lehká užitková vozidla nebo pro velká nákladní vozidla. Například řada HAVOLINE nebo TEXACO je skupina produktů  určených pro vozidla do lehkých podmínek, zatímco oleje URSA jsou určené do naftových motorů do náročných podmínek.  

Jaký je optimální interval výměny oleje?

Výrobci maziv nespecifikují intervaly výměny na základě ujetých vzdáleností. Provozní podmínky 
a intervaly údržby jsou specifikovány výrobci zařízení  v servisní dokumentaci, kde je stanovena úroveň výkonnosti a doporučen viskozitní stupeň oleje. 

Existují jiná kritéria, podle nichž lze stanovit interval výměny na základě ujeté vzdálenosti?

Ano, optimální  ujetá vzdálenost se definuje lépe, jestliže se vezmou v úvahu ještě další kritéria, jako:   

- Režim  provozu motoru (běžný nebo sportovní, tj.  Intenzivnější zatížení motoru).

- Jízdní podmínky (venkovské cesty,  volné silnice nebo převážně městský provoz ( tj. kratší vzdálenosti s častými  starty /zastaveními a studené starty).  

- Prašnost okolí.

- Technický stav vozidla, rok výroby a momentální ujetá vzdálenost za rok. 
 

Proč je na některých štítcích uvedena specifikace pro benzinové i naftové motory.

Je to proto, že tyto oleje jsou vhodné k použití jak v benzinových, tak v naftových motorech a jsou  zejména vhodné k použití ve smíšených vozových parcích. 

Závěr

Výběr motorového oleje  pro určitý typ motoru  je osobní  rozhodnutí, které  není podmíněno cenou  nebo značkou produktu nýbrž  správnou interpretací  doporučení  a technickým  stavem vozidla.