.

akreditacia.18.12.2019

Testovací laboratoř pro ropné produkty je  moderní zkušební laboratoř nacházející se  v závodě na míchání maziv  v Ruse, a je vybavena moderními zkušebními, kontrolními a měřicími přístroji.  Tato laboratoř byla zřízena v roce 1996 a získala akreditaci od Bulharské akreditační služby v  roce 1999. V roce 2003 byla akreditována podle  BSS EN ISO IEC 17025  s rozsahem akreditace zahrnujícím testování následujících ropných produktů:  minerálních  olejů, mazacích a chladicích kapalin, kapalin do automobilů, maziv,  motorové nafty a těžkých topných olejů, minerálního terpentýnu, jakož i odebírání vzorků. 

Akreditace a certifikace:

Akreditace  týkající se řízení kvality a kompetence

   •   EN ISO / IEC 17025:2006

Certifikace pro řízení kvality

   •   ISO 14001

   •   OHSAS 18001 ISO 9001

   •   NATO AQAP 2110

Organizační člen ASTM

Dobrým ohodnocením pracovníků PPTL je jejich skvělé počínání v mezinárodních programech laboratorní způsobilosti International Laboratory Proficiency Testing  každoročně organizovaných ze strany ASTM  International a Chevron Corporation, účast na vývoji nových produktů, a účast na konzultacích během provozního monitorování maziv.