.

Prista Oil Holding EAD je firma orientovaná na sociální a kulturní rozvoj celé společnosti. To se  promítá do sociálních projektů a iniciativ pod jejím patronátem. Četné projekty na poli kultury, vzdělání, ochrany zdraví a životního prostředí , zachování historických památek a kulturního dědictví , sportu, náboženství  a v dalších oblastech, se vyvíjejí a uskutečňují s koncepční, materiální, technickou a  finanční podporou  společnosti Prista. Patří sem: 

   •   Vybudování a věnování pomníku sv. Cyrila a Metoděje bulharské komunitě  v Oděse na Ukrajině.
   •   Obnovení, dokončení a údržba  kláštera "Nanebevzetí" v Kardžali v Bulharsku. 
   •   Dar ve výši 100 000 BGN  jako podpora stavby kostela "Všech svatých" v Ruse v Bulharsku. 
   •   Publikování knihy Jordana Radičkova "Něžná spirála"  jako podpora projektu "Vznešený severozápad"  zaměřeného
        na  duchovní a kulturní hodnoty, který byl zahájen v roce 2002. 
        Národní soutěž v oboru eseje, která měla  motto "Zelený strom naděje" podle Radičkova,  organizovaná panem
        Atanasem Bobokovem "MONBAT"  jako součást projektu "Vznešený  severozápad". 
   •   Iniciování, vývoj, vybavení a otevření ultrazvukového diagnostického centra střediska "Euromedison" v Ruse v Bulharsku. 
   •   Sponzorování tradičního vánočního charitativního bazaru v mezinárodním ženském klubu v Sofii. 
   •   Nákup pozemku pro budoucí vybudování bulharské školy ve Vojvodině v Srbsku.
   •   V roce 2008 sponzorování "Bulgariády" ve Vojvodině v Srbsku. 
   •   Sponzorování souboru "Bulgare" na jeho národním turné "Bulharsko během století"  a poskytnutí 120 vstupenek
        zdarma dětem a dospělým s tělesným postižením. 
   •   Příspěvek Operní a filharmonické společnosti v Ruse.
   •   Sponzorování vydání knihy o sbormistru prof. Vasilu Arnaudovi k jeho 75. narozeninám.