.

Společnost Prista Oil Holding se zúčastnila Fóra o udržitelnosti maziv

01-03-2024

Koncem listopadu 2023 se společnost Prista Oil Holding zúčastnila Fóra o udržitelnosti maziv: přelomové události, která se konala v německém Berlíně a byla věnována pokroku v oblasti udržitelnosti v mazivářském průmyslu.


Jedním z hlavních témat akce byla Zelená dohoda (Green Deal) a dosažení „uhlíkové neutrality“ do roku 2050. Jedním z konkrétních cílů Green Deal je odstranění tzv. lineárního modelu ekonomiky s následným zavedením oběhového hospodářství a nakládání s odpady.


Aby si podniky udržely konkurenceschopnost, musí se věnovat několika klíčovým oblastem, jako jsou například možnosti recyklace (používání rafinovaných základových olejů), zohledňování uhlíkové stopy a neustálá snaha o její snižování, zlepšování přínosů používaných výrobků (prodloužení životnosti, úspora pohonných hmot atd.), používání bezpečných chemických látek (v tomto ohledu změny směrnic REACH a CLP) a zelené veřejné zakázky EU.


Implementace směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti podniků a zavedení environmentálních, sociálních a podnikových postupů je prvním krokem, který Prista Oil Holding v tomto směru podniká. Tento proces byl zahájen počátkem roku 2024 přípravou hodnocení udržitelnosti – analýzy sociálních, inovačních, řídicích, environmentálních a ekonomických aspektů.  Cílem společnosti je nechat zprávy do konce roku auditovat a ověřit a vypracovat plán neustálého zlepšování a nových cílů.  Tímto postupem společnost Prista Oil drží krok s trendy v odvětví a připravuje se na budoucí výzvy.

Zpět