.

Společnost GreenChem  je jedním  z největších evropských výrobců a distributorů produktu AdBlue. Je součástí holdingu Agrofert, což je velká česká společnost  zaměstnávající  více než 34 000 lidí, rozdělená  do třech hlavních obchodních jednotek.  

   •   Chemická výroba
   •   Výroba potravin
   •   Zemědělská výroba 

Chemická výroba, která představuje  téměř 50 % celkového objemu podnikání zahrnuje vedle AdBlue  také dvě velké výrobny močoviny, která je surovinou pro AdBlue.  

GreenChem vyrábí AdBlue lokálně ve více než 20 výrobnách v Evropě a v Brazílii, což společnosti  jako výrobci AdBlue poskytuje velkou flexibilitu  a spolehlivost.  

Flexibilní je proto, že když se poptávka po AdBlue prudce zvýší, naše výrobní jednotky mohou snadno zvýšit kapacitu jednoduchým  zavedením druhých směn. 

Spolehlivost je daná tím, že v případě  eventuální poruchy v jedné výrobně, GreenChem ji může snadno nahradit  kapacitou jiné výrobny , a tak spolehlivé dodávky AdBlue zachovat.